The voyage of crystallization

Inspired by the universe of Gem, the beauty of Nature and the Book “ Many lives many times”
Inter-being & Imperfection become Extraordinary

The Voyage of crystallization – Hành trình của sự kết tinh. Là những bộ sưu tập trang sức được truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, sự hình thành của ĐÁ QUÝ và câu chuyện về các y sư cổ xưa sử dụng đá quý để chữa bệnh *Muôn Kiếp Nhân Sinh*.

The Voyage of crystallization collection includes 4 different smaller collections that named as: Carbon love Diamond, The Oneness, The Vibration, The Eternity . Each collection then be able to customize to your choices of gold color, gems, volume and more.

Carbon love Diamond Collection

LEYEN Gems 's image

Carbon love diamond - Pattern of pyramid & the Galaxy with 7 healing gems setted inner side of the ring.
“Than Yêu Kim Cương” là dòng thiết kế kết hợp bởi sự huyền bí của kim tự tháp và dải ngân hà. Qua lăng kính này, thông qua tự thân ta thấy được cả vũ trụ.

The Oneness Collection

LEYEN Gems 's image

Oneness - The Pattern of earth crust formed by elements of water & wind. Create a movement stillness with energy of 7 healing gems.
“Sự hợp nhất” được thiết kế mô phỏng diện mạo của vỏ trái đất bằng nước chuyển động cùng gió. Chuyển động trong tĩnh lặng và sự không biên giới.

The Vibration Collection

LEYEN Gems 's image

Vibration- The flower of life pattern of vibration of energy with 7 healing gems for energy support as well as the philosophy of ” discover the power of within”
“ Sự Rung Động” Ý tưởng thiết kế từ sự chuyển động của năng lượng – Bông hoa cuộc sống kết hợp cùng 7 loại đá chữa lành ở mặt trong của chiếc vòng. ” Khám phá năng lượng nội tại”

The Eternity collection

LEYEN Gems 's image

Eternity - Wheels of time pattern carry our precious seeds, 360 degrees rotate both directions ” no beginning no ending” set with 7 healing gems. This is a unisex design with variations of personal custom-made.

Dòng thiết kế “ Sự Vĩnh Cửu” được thể hiện bởi các bánh xe cuộc sống chuyển động 360 độ 2 chiều.

Bespoke Bridal & Engagement Jewelry

Le Yen, a gem lover who journeys from mines and history to bespoke jewelry, embodies a unique path. Starting from a foundation of miner experience and evolving into a gemologist and designer, Le Yen considers herself fortunate to inherit her father’s passion for gems. Her life journey mirrors the transformation of gems themselves—a testament to the magical essence found in every facet of life.